Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FORUM BADAWCZEGO IMAS

Informacje o IMAS International

IMAS International Instytut Sp. z o.o. (imas.pl) jest profesjonalną firmą badawczą, działająca w Polsce od 1994 roku. Badania rynku i opinii to działania polegające na zbieraniu i interpretowaniu danych dotyczących zachowań konsumenckich, świata biznesu i społeczeństwa. Dzięki nim możliwe jest podejmowanie lepszych i bardziej skutecznych decyzji marketingowych oraz społecznych.

IMAS International jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej agencje badawcze ESOMAR oraz PTBRiO Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii Społecznej (ptbrio.pl). Działamy zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (www.esomar.org) oraz stosownymi przepisami – międzynarodowymi i krajowymi. Panel działa zgodnie z Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów OFBOR – Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (www.ofbor.pl).

Informacje zbierane na stronach Forum Badawczego IMAS

1) Podczas rejestracji

Każda osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie Forum Badawczego IMAS może dołączyć do forum poprzez rejestrację na naszej stronie forum.imas.pl

Na początku procesu rejestracyjnego prosimy o podanie nam wybranego przez siebie loginu, ustawienie hasła oraz wpisanie adresu email. Zarejestrowane zgłoszenie jest zapisywane w bazie danych, a na podany adres e-mail zostaje wysłana prośba o potwierdzenie rejestracji.

Po przesłaniu nam ww. informacji, osoba jest zatwierdzana przez moderatora. Od tego momentu jest aktywnym uczestnikiem forum.

2) Informacje zbierane pasywnie

Tak jak większość serwisów internetowych, stosujemy różne metody, aby zapewnić odwiedzającym nasze strony komfortowe ich odbieranie. Używamy cookies, małych plików tekstowych przechowywanych na twardym dysku komputera, aby dowiedzieć się, jakie przeglądarki internetowe są używane, jaki jest system operacyjny, dostawca internetu, czas odwiedzin i inne tego typu informacje. Zaletą stosowania cookies jest możliwość dostosowania wyglądu naszych stron do potrzeb odwiedzających.

Adresy IP odwiedzających wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych statystycznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi.

Informujemy, że można tak skonfigurować przeglądarkę internetową, by informowała o każdym wysłaniu pliku cookie na komputer. Możliwe jest także kasowanie wszystkich cookies, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Aby brać udział w naszych badaniach, nie jest wymagane przyjmowanie cookies.

Ponadto informujemy, że nie używamy żadnego oprogramowania, służącego do śledzenia, jak poruszają się po internecie osoby odwiedzające nasze strony.

Jak wykorzystywane są informacje?

1) Uzyskane podczas rejestracji i w trakcie badań

Informacje przekazane nam podczas rejestracji w forum, będą używane przede wszystkim w celach kontaktowych. Za pośrednictwem podanego adresu e-mail, będziemy informować o zadaniach i komunikatach związanych z funkcjonowaniem forum.

Nie będziemy przesyłać niechcianej poczty e-mailowej, ani też nie będziemy przekazywać w tym celu żadnych adresów poczty e-mail osobom trzecim. Nasza firma nie będzie starała się sprzedać, ani zareklamować czegokolwiek.

2) Pasywnie zbierane informacje

Zbieramy pasywnie informacje (poprzez wysyłanie cookies, analizę adresów IP) po to, aby dowiedzieć się, które obszary naszej strony cieszą się największym powodzeniem, które wymagają poprawy i jakie technologie są używane przez odwiedzających nasze strony. Dodatkowo informacje te pomagają nam dostrzec luki w systemie i zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających nasze strony.

3) Dzielenie się informacjami

Informacje dotyczące uczestników Forum Badawczego IMAS są przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24.05.2018). Celem przetwarzania danych osobowych jest zapraszanie uczestników do badań, tworzenie statystyk przekroju demograficznego panelu i realizowanie wypłat zgromadzonych w trakcie badań punktów zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Twoje możliwości w Forum Badawczym IMAS

Uczestnictwo w Forum Badawczym IMAS jest dobrowolne.

Uczestnicy forum w każdej chwili mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie odnośnie działania forum oraz trwających badań do osób administrujących. Na każdym etapie badania, lub później, mają prawo żądać usunięcia części lub całości treści przekazanych w ramach uczestnictwa w forum. Gdy tylko będzie to możliwe (np. przed wysłaniem wyników do klienta), będziemy realizować prośby w tej kwestii. Prośby te należy kierować na adres: forum@imas.pl

W przypadku utraty hasła, można wysłać powiadomienie na ww. adres. Administrator panelu umożliwi utworzenie nowego hasła.

Informujemy także, że jeśli w jakimkolwiek momencie podjęta zostanie decyzja o rezygnacji z uczestnictwa w Forum Badawczym IMAS, można po prostu na adres: forum@imas.pl, konto zostanie niezwłocznie zamknięte.

Bezpieczeństwo i ochrona konta

Dane umieszczone na koncie każdego uczestnika w Forum Badawczym IMAS są zabezpieczone hasłem. Można je uaktualniać jedynie przy użyciu swojego loginu i hasła. Ważne jest, aby nie udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom. Forum Badawcze IMAS nie ma wglądu w hasła i nie będzie żądać od żadnego z uczestników ich podania. W przypadku otrzymania takiej prośby, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora: forum@imas.pl,

Nasza strona internetowa posiada zabezpieczenia chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub ingerencją w informacje osobiste uczestników badania. Dostęp do danych osobowo- adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników IMAS International Sp. z o.o. na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 100, poz. nr 1024). Ich dostęp jest ograniczony jedynie do celów analizy danych oraz celów kontrolnych.

Ochrona danych osobowych Uczestników

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej, al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.

2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, kontakt z Administratorem jest możliwy osobiście, pod wskazanym w pkt. 1 adresem siedziby albo za pośrednictwem poczty e-mail: daneosobowe@imas.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapraszania do badań oraz realizowania wynagrodzeń z tytułu uczestnictwa w badaniach, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do czasu ich usunięcia przez Administratora z powodów uwzględnionych w Regulaminie. Ponadto, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

5. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być ponadto wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Dane Uczestników nie będą przekazane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w panelu.

Zawiadomienie o zmianach

Jeśli postanowimy zmienić zapisy naszej Polityki Prywatności, informacje o zmianach będą znajdowały się w tym miejscu, tak, aby były łatwo dostępne dla wszystkich uczestników.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami, uczestnictwem w Forum Badawczym IMAS, uwag dotyczących funkcjonowania naszych stron lub poprawy naszych stron pod kątem lepszej przejrzystości i dostępności informacji, prosimy o kontakt pod adresem forum@imas.pl, Więcej informacji o naszej firmie znajdą Państwo na stronie internetowej www.imas.pl.